Helal Et

Helal et belgesi, belgelendirme işlemleri tamamlanmış, et ve et ürünleri ile ilgili helal gıda belgelendirilmesi incelemelerinde standarda uygun şartları yerine getiren işletmelere verilir. Bu şartlar; kesilecek hayvanda olması gereken özellikler, kesimde kullanılacak araç ve gereçler, kesimhanelerin özellikleri, dinlendirme, kesim öncesi ve sonrası kontroller, kesim işlemleri, ambalaj malzemeleri, üretimde kullanılan tüm girdiler, depolama, taşıma gibi İslami kurallara uygun ve gıda güvenliğidir.

 • Bütün hayvanlar, sağlıklı olmalıdır, hastalık ve yara izi olmamalıdır.
 • Kesimden önce bütün hayvanlara sakin davranılmalıdır. Onları hastalandıracak, vuracak, stres ve korkuya neden olacak hareketler kesinlikle yasaktır.
 • Helal kesim ancak bir Müslüman tarafından yerine getirilmelidir ve aklı yerinde, ergen çağda olmalıdır.
 • Kesilecek hayvanlar, bir Müslüman tarafından yenebilen ve helal şartlarda olan bir hayvan olmalıdır.
 • Kesim esnasında hayvanın canlı olması veya diri olduğu görüntüsünde olması şarttır.
 • Soluk ve yemek borularının kesilmesi ile boğazlama gerçekleştirilir. Boğazlama yalnız bir kez yapılmalıdır. Birden fazla yapılan boğazlama hareketi kabul edilmez.
 • Kanın akıtılması kendiliğinden ve tam olarak sonuçlandırılmalıdır.
 • Hayvan öldükten sonra derisinin soyulmasına başlanmalıdır.
 • Helal boğazlama eylemi, normal boyunlu hayvanların nefes borusu ağzının hemen öncesinde, yarma işlemi ile başlanmalıdır.
 • Her hayvanın boğazlanmasından önce hızla dua edilmesi için yüksekçe “bismillah allahuekber” sözcüğünün söylenmesi zorunludur.
 • Boğazlamanın amacı sadece Allah rızası için olmalıdır.
 • Ürün, hayvan dışkısından, kirliliğinden tamamen arınmış aletler kullanılarak hazırlanmalı, işlenmeli ve imal edilmelidir. İslami kurallara göre helal olmayan veya İslami kurallara göre kesilmemiş hayvanların herhangi bir bileşenini veya ürününü içermemelidir. Ürün, İslami kurallara göre kirli sayılacak az veya çok miktarda herhangi bir madde içermemelidir. Ürünün hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve taşınması esnasında bu şartlara uymalı ve  İslami kurala göre pis olan gıda maddeleri ile tamamen ayrı yerlerde olmalıdır.
 • Aletler ve makinalar sadece helal gıda işlenmesinde kullanılmalıdır.
 • Paketleme malzemeleri helal olmalı ve yasaklanmış herhangi bir ham madde içermemelidir.
 • Gıdanın işlenmesi veya imalatı için kullanılan mekanlar, aletler ve kıyafetlerin kişisel temizlik şartlarına uygun olması gerekir.

COPYRIGHT © 2006 – 2019 ÇELİK KARDEŞLER. All rIghts reserved. DesIgned by SANTRA DESIGN.